Emisja głosu Niestacjonarne MLŁ 2017/2018

Marzena Lamch-Łoniewska


Opis kursu:

Dzień dobry, zapraszam do kursu Emisja głosu. 

Jak pracować w kursie?

Do zapoznania się z materiałem, macie Państwo nagrane filmy do obejrzenia uśmiech, materiały do przeczytania i posłuchania. Na końcu każdego tematu znajdują się zadania. Niektóre z nich wymagają konkretnej pracy, jak na przykład w zadaniach, gdzie trzeba przeczytać jakąś partię materiału, obejrzeć film, posłuchać audycji radiowej i odpowiedzieć na pytania, bądź, tak, jak w temacie nr 4 dokonać nagrań (może być na telefon lub dyktafon). Pozwoli mi to poznać Państwa kondycję wokalną i dać ewentualne wskazówki do pracy z głosem. Oprócz tego, będą się mogli Państwo "spotkać ze swoim głosem" i posłuchać go jakby  "z zewnątrz". Inne zadania, jak, na przykład, zadanie nr 1 w temacie nr 1, nie będą przeze mnie oceniane pod kątem merytorycznym, gdyż nie ma złych odpowiedzi. Są tylko szczere impresje  uśmiech. W przypadku innych zadań mogę napisać komentarz i ocenę lub też tylko ocenę.

Bardzo ważna jest Państwa obecność na zjazdach, gdyż wtedy będziemy pracować z głosem najbardziej praktycznie na świecie, czyli w kontakcie bezpośrednim. Oczywiście mogą zdarzyć się okoliczności uniemożliwiające obecność  (w takiej sytuacji proszę o wcześniejsze powiadomienie mnie o tym, jeśli to będzie możliwe). Ta informacja usprawni moje przygotowanie się do zajęć dla określonej liczby osób. W przypadku nieobecności, dostaniecie Państwo dodatkowe zadania do przygotowania (do zamieszczenia na platformie lub do wysłania bezpośrednio do mnie na maila). Czytajcie Państwo uważnie polecenia i tablicę ogłoszeń, zapoznajcie się z sylabusem, a jeśli coś będzie niezrozumiałe - pytajcie. Odpowiem chętnie i postaram się niezwłocznie uśmiech. Do komunikacji mamy platformę lub moją pocztę mailową (adres: manielarka@gmail.com)

Część zadań będzie miała określony termin realizacji, gdyż mogę potrzebować Państwa określonej wiedzy czy przemyśleń na naszych spotkaniach "face to face" lub ich realizacja będzie niezbędnym wprowadzeniem do kolejnego tematu. Bardzo proszę o przestrzeganie tych terminów. W sytuacjach, których nie przewidziałam przygotowując ten opis, proszę kontaktować się bezpośrednio przez mój adres mailowy lub pisząc wiadomość na platformie uśmiech.

Chcę również stworzyć takie miejsce w naszym kursie, gdzie będziemy mogli zamieszczać myśli, które szczególnie w nas "pracują", są mocne lub nawet kontrowersyjne. Coś takiego, jak lodówka, na której przyczepia się istotne zdjęcia, myśli, zadania do realizacji. Jak już to miejsce powstanie - zapraszam do aktywności uśmiech.